خانه تکراری

آیا برای موفقیت در کسب و کار خود می خواهید تغییر ایجاد کنید؟

آیا علاقمند به مدیریت علمی در منابع انسانی سازمان هستید؟

آیا علاقمند هستید با توجه به ویژگیهای شخصیتی افراد ، آنها را استخدام نمایید؟

آیا می خواهید کارکنان سازمان را بر اساس ویژگیهای شخصیتی آنها در بخشهای مناسب سازمان بکار گیرید؟

آیا برای بهبود رفتار سازمانی نیازمند تغییر در عادات و رفتارهای کارکنان هستید؟

آیا برای بهبود روابط کارکنان، آنان نیاز به آرام سازی ذهن و افکار خود دارند؟

با ما مشاوره نمایید

آیا برای کسب موفقیت در ارتباطات شغلی و حرفه ای خود مشتاق هدف گذاری به شیوه علمی و عملی می باشید؟

با مهندسی مجدد ذهن شما

  • حساسیت زدایی از شوک های عصبی انجام می شود
  • تاثیرات منفی خاطرات تلخ پاک می شود
  • ترس و اضطراب برقراری ارتباط موثر با همکاران و سرپرست از بین می رود و موانع ذهنی شما کنار می رود
  • رفتاردرمانی و تغییر عادات رفتاری در شما ایجاد می شود

در نهایت

شما می توانید با شناخت ویژگیهای شخصیتی خود هدفگذاری نمایید و دانش خود را به صورت علمی سازماندهی و مدیریت نمایید و با برقراری ارتباط موثر در کسب و کار خود موفق باشید و با استفاده از فناوری اطلاعات روزآمد، دانش خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و شغل خود را بهبود ببخشید.

آیا برای بهبود کسب و کار خود نیازمند استفاده از فناوری اطلاعات هستید؟

آیا نیازمند ارتقای فناوری اطلاعات در کسب و کار خود دارید؟

آیا بدنبال بهبود تجارت خود و تبدیل آن به تجارت الکترونیکی هستید؟

آیا برای بکارگیری دانش پنهان در ذهن کارکنان سازمان نیاز به پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی هستید؟

آیا محصولات یا اسناد موجود در شرکت نیازمند سازماندهی و طبقه بندی به شیوه علمی و عملی است؟

مدیریت IT کسب و کار خود را به ما بسپارید

پروژه های IT

shop.tak20↗

پیج اینستاگرامی فروشگاهی

shoptak20↗

وب سایت فروشگاهی

premium cookery↗

وب سایت رستوران

Premium Life↗

وب سایت پزشکی

ساماندهی مرکز اسناد نیروگاهی

قبل از ساماندهی

بعد از ساماندهی

ساماندهی کتابخانه دانشگاهی

قبل از ساماندهی

بعد از ساماندهی

en_USEnglish