درباره ما

ما با استفاده از تکنیکهای

enneagram و NLP

و تشخیص ویژگیهای شخصیتی شما و با مهندسی مجدد ذهن شما، موانع ذهنی شما را رفع می کنیم و با هدف گذاری به شیوه علمی و عملی، مسیر مناسب برای ارتقای شغل مناسب شما را مشخص می کنیم و با بکارگیری فناوری اطلاعات، ساماندهی اسناد و انتشار در وب در مسیر تجارت الکترونیکی، شما را در مسیر بهینه سازی شغلی یاری می رسانیم

معرفی

ما یک موسسه غیرانتفاعی هستیم. ما سعی می کنیم از طریق استفاده از مدل های روانشناسی نوین به نام

NLP و enneagam 

شیوه های معنوی و مهندسی ذهن را برای درمان و پیشگیری رفتار افراد استفاده کنیم

رویکرد این موسسه ارائه مراقبت های روحی و معنوی است که بر کل فرد متمرکز است و مراقبت های اولیه، سلامت رفتاری، روانی را در پیشرفتهای شغلی مورد توجه قرار می دهد.

ما همچنین خدمات مدیریت فناوری اطلاعات مشاغل را تا ارائه می دهیم و از این طریق به توسعه موفقیت در کسب و کار افراد کمک می کنیم

 

ماموریت

 توسعه و ارتقای کسب و کار افراد از طریق استفاده از فناوری اطلاعات روز دنیا

 کمک به هدف گذاری برای کسب موفقیت شغلی

 مشاوره به افراد شاغل برای برقراری ارتباط موثر از طریق توانمندسازی و ارتقای سلامت روحی، عاطفی و روانی

چشم انداز

ما در سطح ملی به عنوان یک موسسه پیشرو در حمایت از افراد، خانواده ها و جوامع سالم شناخته شده ایم

ما معتقدیم به

تعادل و رفاه روحی، عاطفی و روانی در ارتباطات شغلی

زمینه های مشاوره

سوابق پروژه های فناوری اطلاعات

رزومه مدیر شرکت

en_USEnglish